Pozemní síly

Osobní vozidla

Zde najdete abecedně seřazené články o osobních vozidlech:

Tanky

Zde najdete abecedně seřazené články o tancích:

Tank je silně obrněné bojové vozidlo, jehož primárním úkolem je likvidace pozemních sil nepřítele, a to podle specifikace buď dalších tanků, nepřátelské pěchoty, anebo opevnění a budov. Hlavní výzbroj představuje jeden velkorážní kanon umístěný v otočné věži (trend věže přišel až po první světové válce s tankem Renault). Od ostatních bojových prostředků jej dělí důraz na pancíř (oproti stíhači tanků – kanon, nebo obrněnému vozidlu – rychlost). Bývá nasazován jak sám, tak s podporou například dělostřelectva. Dělí se buď podle hmotnosti a hlavního zaměření na:

 • Lehký tank – průzkum terénu, nejbližší obrněnému vozidlu
 • Střední tank – univerzální vozidlo, kombinuje všechny výhody
 • Těžký tank – silně pancéřovaný, ale pomalý bojový prostředek, obvykle používaný proti tankům
 • Supertěžký tank – tento pojem se vyskytuje především, když se mluví o německé válečné mašinerii, kde často vznikaly tyto až zbytečné „zrůdy“

Toto označení je však poměrně relativní a dnes navíc zřídka kdy používané, jelikož dnes jsou tanky pouze těžké a role jejich lehčích kolegů nahrazují „obrněná vozidla“. Za druhé světové války však bylo hojně používáno a díky zaměření těchto stránek budeme nadále používat toto označení. Dále můžeme tanky dělit podle jejich zaměření:

 • Pěchotní tank – původní koncept tanku z první světové války, vozidlo jedoucí chůzí vojáka, usnadňující mu průchod terénem a boj s nepřítelem, případně jej vezoucí, často kombinováno s ženijními tanky, nemusí být ozbrojený
 • Hlavní bitevní tank – většina lidí si vybaví právě jej, určen k ničení nepřátelských obrněnců, známější v angličtině pod názvem „main battle tank“

Pěchotní tanky dnes prakticky nejsou, jejich funkci „jako obvykle“ vykonávají obrněná vozidla. Dnešní tanky jsou více méně jen „hlavními bitevními“. Toto rozdělení na stránkách budeme aplikovat pouze v případě rozpravy o nějakém pěchotním tanku, kterých je mnoho druhů, a často jsou derivovány z tanků ve druhé odrážce. Pěchotní potkáme například:

 • Odminovače – často i ozbrojený tank, na přídi velké kolo s řetězy, které svoji vahou aktivují miny před tankem (Churchill „Crocodile“)
 • Plamenometné tanky – tanky často odlehčené, ale navenek jen nenápadně upravené, vyzbrojené plamenometem, kvůli nebezpečí návratu plamene zpět ke zdroji je vozidlo utěsněno (Flammpanzer II „Flamingo“)
 • Obojživelné tanky – speciálně připravené tanky, které zvládnou bez přípravy svoji maximální brodivost, projektováni ke shozu do moře a podpoře vylodění (427 AAVR7A1)
 • Vyprošťovací vozidla – z názvu patrné díky své průchodnosti a přebytečné síle vyprošťovaly uvízlá vozidla (Bergetiger)

Podrobný popis, z něhož vyčtete, do jaké kategorie daný tank patří a lépe tak porozumíte řazení tanků, najdete v jednotlivých článcích o tancích.

Stíhače tanků

Stíhač tanků je obrněné, za druhé světové války často pásové, vozidlo určené na rozdíl od tanku výhradně k ničení nepřátelské pancéřované techniky. Klade se u něj daleko větší důraz na kanon, nežli na sílu obrnění. Základní členění je:

 • Silná verze – především za druhé světové války, těžké pásové vozidlo s vysokou hmotností a silným pancéřováním, často nižší silueta, než u tanku a velká zkosená přední stěna, tři základní způsoby nasazení: útok ze zálohy, obrana na předem připravených pozicích a střelba na velké vzdálenosti
 • Rychlá verze –

Stíhače tanků nebyly na přímý střet s tanky vyloženě připraveny. Když však nebyly zpozorovány, mohly zničit více tanků, než by se jim to podařilo „bez předpony stíhač“. Tyto nebezpečné, ale zároveň zranitelné zabijáky najdete abecedně seřazené níže:

 • Žádné články o stíhačích tanků zatím bohužel nemáme

RC modely

 • Dočasně zrušeno

Zbraně

 • Dočasně zrušeno
Top