Friedrich Paulus

Mikuláš Hampl

 

K zarputilým příznivcům nacistů sice nepatřil, přesto si Friedrich Paulus dobyl slávu právě pod vlajkami s hákovým křížem. Narodil se v roce 1890. Po studijích práv na univerzitě v Marburgu v únoru roku 1910 vstoupil jako kadet do německé armády. O dva roky později byl již poručíkem a oženil se s bohatou rumunskou šlechtičnou Elenou Rosett-Solecu. První světovou válku prožil na bojištích ve Francii a na Balkáně. I pojejím skončení zůstal v armádě. Převzetí moci nacisty, v roce 1933 jej nijak nenadchlo a k jejich přesvědčeným stoupencům nikdy nepatřil. Přesto jeho kariéra pokračovala dále i za nového režimu.

Když Německo zahájilo v roce 1939 ofenzívu proti Polsku, byl Paulus již generálmajorem a náčelníkem štábu 10. armády. Na jaře 1940 se zúčastnil i západního tažení a mimo jiné vyjednával s belgickým králem Leopoldem o kapitulaci jeho země. Poté se v nové funkci zástupce náčelníka německého generálního štábu podílel na přípravách operace Barbarossaa v lednu 1942 převzal místo velitele 6. armády. Tehdy ještě nemohl tušit, jaká katastrofa jeho vojáky čeká. Po zajetí v roce 1944, v s ním bylo zacházeno slušně, ale sovětská strana naléhala, aby se veřejně zřekl Hitlera, což nakonec v červenci téhož roku učinil.

Propštěn byl až po Stalinově smrti roku 1953 a poslední léta strávil pod dozorem v komunistickém východním Německu. Zemřel 1. února 1957 v Drážďanech následkem dlouhé mozkové choroby. Roku 1960 byla posmrtně vydána jeho kniha „Ich stehe hier auf Befehl“ (Stojím zde podle rozkazu).

Friedrich Paulus ve své důstojnické uniformě
Top