Před Válkou

Václav Martinů

 

Po celé léto roku 1932 se Heydrich velmi intenzivně věnoval budování „své“ tajné služby, přičemž jeho vzorem byla britská SIS. Jeho SD měla fungovat jako zpravodajské oddělení NSDAP. Avšak do SIS měl ještě velmi daleko – v létě 1932 měl teprve 33 zaměstnanců a ne příliš schopnou a velmi řídkou síť agentů. Toho léta se navíc uskutečnilo velké stěhování, jelikož Heydrichův byt, zároveň sloužící jako ústředna SD byl již malý. Také zde byly obavy ohledně bezpečnosti, tudíž se ústředna i Heydrichovi přestěhovali k nymphenburské zámecké zahradě, kde bylo dosti prostoru.

Manželka Lina se tu však moc nezdržovala, jelikož tou dobou probíhaly velmi ostré volební boje (100 mrtvých), a tak strávila několik týdnů ve venkovském hotýlku. Kvůli špatným volebním výsledkům NSDAP a nedostatku peněz jim dokonce na několik týdnů odpojili telefon.

Poté, co se 30.3.1933 stal Adolf Hitler kancléřem, začal teror spočivající v pomstě všem, kteří NSDAP dříve škodili. Hlavním terčem útoků byli komunisté, Židé a politická levice. Například v Prusku bylo do léta zatčeno okolo 100 000 lidí. Za těchto okolností se z Heydricha stal velitel Bavorské politické policie, což mu dalo obrovské pravomoci, kterých využil opravdu dosti. Nyní se již o finanční tísni hovořit opravdu nedalo.

Reinhard Heydrich při práci

Velitel Gestapa

Mezitím v Prusku Hermann Goring založil Gestapo, které mělo zajišťovat bezpečnost. Po komplikovaných jednáních Goring jmenoval Himmlera zastupujícím šéfem státní policie. Himmler poté vedením Gestapa pověřil Heydricha, který se kvůli tomu opět stěhoval do Berlína, zároveň však stále šéfoval službě SD. Když se ujal vedení gestapa, mělo 600 úředníků v Berlíně a 2000 po celém Prusku. Během tří let Heydrich zvedl počet zaměstnanců na 7000. Jedna z hlavních funkcí gestapa byla probouzení strachu v obyčejných lidech. Avšak se sílícím vlivem gestapa bylo jasné, že si to SA pod vedením Ernsta Rohma nenechají líbit, jelikož byli svým způsobem konkurenti. Zajímavé bylo, že Rohm, tou dobou již velmi vážný konkurent, byl kmotrem Heydrichova syna Klause a přítelem Adolfa Hitlera.

Noc dlouhých nožů

Neshody mezi SA a zbytkem vedly k tomu, že se začaly SA systematicky očerňovat, čímž se připravovalo na to, čemu dnes říkáme Noc dlouhých nožů – proběhla v noci z 29. na 30. července roku 1934. Během ní byl zabit i velitel SA Ernst Rohm, který se netajil svými abmicemi vést německou armádu. Navíc byl homosexuál, což bylo v té době (a ještě dloho poté) bráno za trestný čin. Zatknout jej přišel sám Hitler. Po převozu do vězení mu dali revolver, kterým se zastřelil.

V kontrastu s Heydrichovými úspěchy byla Hallská konzervatoř, která nezadržitelně upadala, kvůli čemuž se museli Heydrichovi rodiče přestěhovat do malého nájemního bytu. Jelikož věděli, že jejic syn peníze má, tak mu několikrát psali, aby jim půjčil 5000 Marek. Navzdory jejich prosbám jim Reinhhard poslal pouze 50 Marek, což jim stačilo na 3 týdny skromného života. Dne 26. prosince 1935 musel Bruno Heydrich školu uzavřít, jelikož již neměl peníze na další provoz. Naproti tomu se Heydrich mezitím díky výtečné finanční situaci přestěhoval do Berlína, kde měl dokonce i služku.

Heydrichovo pracovní nasazení bylo tak velké, že to dlouhou dobu vypadalo na rozpad jeho manželství s Linou. Lina si stěžovala, že manžel skoro vůbec není doma, a že se vymlouvá. Ovšem o Heydrichově skutečném pracovním vytížení lze pochybovat. Se svým podřízeným Walterem Schellenbergem byli častými hosty nevěstince Salon Kitty, který byl provozován samotnou SS. Jeliko Lina měla tato podezření, sama se vztahům s jinými muži nebránila. I přes tyto neshody porodila Lina na Boží hod velikonoční 1939 jeich třetí dítě, holčičku Silke.

Lina, Klaus a malá Silke Reinhard jako starostlivý otec

 

Anšlus Rakouska

Dalším velmi důležitým bodem v Heydrichově kariéře byl anšlus Rakouska roku 1938. O připojení Rakouska k Německu velmi stál Hitler, který se v Rakousku narodil. Zde se Heydrich a jeho podřízení v čele s Adolfem Eichmannem opravdu činili, jelikož během března a května roku 1938 spáchalo přes 350 Židů sebevraždu, než aby se dostali do rukou nacistů. Do začátku války bylo pod pohrůžkami donuceno vycestovat z Rakouska přes 100 000 Židů. Za své „vzorné“ počínání byl Heydrich velmi chválen. Jeho postup se stal vzorem pro budoucí počínání na obsazených územích.

Gliwice

Dne 31. srpna přepadly německé jednotky SS vysílač v Gliwici, kde zanechali mrtvé polské civilisty převlečené do uniforem polské armády, což mělo sloužit jako záminka k útoku na Polsko. Před odchodem ještě odvysílali zprávu v němčině a polštině. Celou akci naplánoval Heydrich, a nebýt pár problémů s vysílačkou, akce by byla vzorná. Ale hlavní bylo, že dne 1. září 1939 zahájilo nacistické Německo útok na Polsko. Druhá světová válka vypukla.

Heydrich v uniformě SS
Top